Vlček Karel

Vlček Karel

Hlavní výcvikář ZKO

Hery VL-KAR - NO -zkoušky :